Wie is Robert Capel

Bedrijfsvoering in het publieke domein is de rode draad in mijn loopbaan. Het boeit mij om de huidige situatie te analyseren in doorlichtingen, evaluaties en benchmarking, en dan gewapend met deze inzichten vooruit te kijken met toekomstscenario’s, organisatiemodellen en verdienmodellen. Afgelopen jaren heb ik dit in verschillende sectoren gedaan: openbare werken, groen, zorg, publieke dienstverlening en Rijksoverheid, nu vooral in de sociale zekerheid.

Bij deze activiteiten zijn effectiviteit en efficiency terugkerende thema´s. Effectiviteit in het publieke domein staat voor het succesvol uitvoeren van de maatschappelijke opgave. In de sociale zekerheid betekent dat het vergroten van de zelfredzaamheid van de burgers die het in eerste instantie niet op eigen kracht kunnen. Alleen daar waar zinvol worden door de overheid interventies ingezet. Efficiency in het publieke domein staat voor een transparante en evenwichtige besteding van de middelen die door de overheid worden verstrekt.

In mijn werk probeer ik te verenigen: de brede blik van de beleidsmaker, de zakelijkheid van de manager, de distantie van de onderzoeker en de genuanceerdheid van de bestuurder.