Werken Loont

In het rapport Werken Loont is een model beschreven waarmee de voor- en nadelen van de inzet van loonkostensubsidie in beeld worden gebracht voor verschillende doelgroepen (variĆ«rend in loonwaarde) en leefvormen. Houdt daarbij rekening met mogelijk verschillende contractvormen met werkgevers en breng de bepalende factoren en de mogelijke bandbreedtes in beeld.

Conclusies worden getrokken in welke situaties het al dan niet voordelig is dit instrument in te zetten.