Beschut werk: een voorziening met beperkingen

In opdracht van gemeente Amsterdam is namens de G4 onderzoek gedaan naar het functioneren van de nieuwe voorziening beschut werk. Er zijn principiƫle bezwaren tegen inzetten van beschut werk, beoogde aantallen worden zeker niet gerealiseerd en de processen werken niet. Aanbevelingen worden gedaan hoe het systeem wel kan werken en de meest kwetsbare doelgroep daadwerkelijk ondersteuning krijgt.

De doelgroep wordt onnodig wettelijk ingeperkt, budgettaire beperkingen kunnen worden verholpen door onder meer verlaging werkgeverslasten en het advies van het UWV zou facultatief en ondersteunend moeten zijn.

Rapport Beschut werk: een voorziening met beperkingen

<unlinked file>