Loonkostensubsidie: de werkgevers aan het woord

In dit onderzoek is met 100 werkgevers gesproken, in verschillende arbeidsmarktregio’s, werkgevers met tientallen medewerkers met een beperking maar ook werkgevers met een enkele medewerker. Zij geven aan wat hun ervaringen zijn met loonkostensubsidie en hun verwachtingen ten aanzien van het instrument van loondispensatie.rapport LKS de werkgevers aan het woord