Brancheorganisatie Cedris

Onderzoeken van de mogelijkheden tot verbetering van de bedrijfsvoering in een aantal sw-bedrijven