Adviseren van gemeenten

Ondersteunen van gemeenten bij de besluitvorming voor de Participatiewet met het opstellen van een aantal businesscases voor mogelijke uitvoeringsmodellen