Regie voeren met inzicht

Met bestuurders, RvC en directie ontwikkelen we nieuwe governance-modellen voor de uitvoeringsorganisaties.

Met de forse financiële opgave waar gemeenten en sw-bedrijven de komende jaren voor staan, en soms gevoed door negatieve ervaringen uit het verleden, ervaren wij dat bestuurders steeds vaker de wens hebben om “er dicht bovenop te zitten”.

Tegelijkertijd vraagt een succesvolle invoering van de Participatiewet om ondernemerschap: sturen op een efficiënte bedrijfsvoering, ontwikkelen van nieuwe producten en diensten passend bij de doelgroep en een actieve benadering van de arbeidsmarkt.

Verschillende vormen zijn denkbaar en worden de in praktijk met wisselende ervaringen toegepast: Gemeenschappelijke Regelingen, overheids BV’s maar ook stichtingen. De gekozen structuur is meestal niet doorslaggevend belang, cruciaal is een scherp beeld van de onderlinge   rolverdeling en daarbij behorende verantwoordelijkheden, en een juiste bemensing op basis van benodigde kwaliteiten.