Optimaal detacheren

Met consulenten en direct leidinggevenden in werkbedrijven en sociale diensten ontleden we de werkwijze bij individuele detachering en groepsdetachering.

Randvoorwaarde voor het goed gaan functioneren van de Participatiewet is een effectief bemiddelings- en detacheringsproces. Afgelopen periode is veel energie weggelekt met structuurdiscussies en een prestigestrijd waarin sociale diensten en sociale werkvoorzieningen beiden claimen succesvol hierin te zijn.

Een zinvoller en inhoudelijk antwoord kan gevonden worden in het ontwikkelen van een toekomstbestendig en hoog gekwalificeerd detacheringsproces op de werkvloer. Samen met de verantwoordelijke medewerkers op de werkvloer geven we antwoord op de vragen wat nodig is voor een langdurige uitstroom, een goede match met de werkgever, een deskundige begeleiding op de werkvloer en een indringend beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Resultaat is een gewenst toekomstbeeld met de stappen die nodig zijn om daar met de medewerkers toe te komen.