Adviseren van sw-bedrijven

In beeld brengen van mogelijke verbetermaatregelen ten behoeve van begroting en transitieplannen.