Samenwerken in de regio

In verschillende regionale projecten onderzoeken we waar gemeenten en sw-bedrijven elkaar kunnen versterken.

In de ene arbeidsmarktregio is regionale samenwerking meer voor de hand liggend dan de andere. Het aantal betrokken gemeenten, geografische spreiding, maar ook historische en culturele factoren vergemakkelijken of compliceren de samenwerking.

In deze context kunnen we vier verschillende onderwerpen van samenwerking onderscheiden: beleid, acquisitie, werksoorten en ondersteunende processen. Op ieder van deze onderwerpen zijn verschillende vormen van samenwerking denkbaar.

De meeste  huidige samenwerkingsvormen in de arbeidsmarkt bevinden zich vooral op uitvoerend niveau en vrijblijvend van aard. In verschillende regionale projecten verkennen wij welke samenwerkingsvormen in de toekomst een serieuze mogelijkheid bieden tot een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.