Vereniging Nederlandse Gemeenten

Analyseren van de toekomstige loonontwikkeling van de SW-sector en de mogelijke verschillen voor gemeenten en sw-bedrijven