Gemeente Delft

Begeleiden van een zorgvuldige vormgeving van een governance-model voor het nieuw op te richten Werkbedrijf.