Spiegelen en aanscherpen

Met directie en managementteam bekijken we welke concrete verbeterstappen mogelijk zijn voor de korte termijn (begroting 2014) en de jaren daarna.

We analyseren de performance van een sociale werkvoorziening/ werkbedrijf aan de hand van een aantal thema’s in de bedrijfsvoering. In het recent afgeronde rapport Optimaliseren van het Verdienvermogen staat voor zes thema’s (van binnen naar buiten, optimaliseren werksoorten, kosten begeleiding, staf en infrastructuur en loonkosten sw) een aantal concrete verbetermogelijkheden weergegeven. Enkele van deze thema’s zoals loonkosten en omvang formatie lenen zich uitstekend voor een kwantitatieve analyse of  benchmarking. Andere onderwerpen vragen om een meer kwalitatieve analyse, waarbij een kritisch (self)assessment een van de mogelijkheden is.